simon118

Temat: Magister.com.pl , czyli: czy kupilbys prace magisterska?
...a której się za to obrywa. Ten profesor tu uczy od początku istnienia tej szkoły i moja skarga na pewno nie spowoduje, że go zmienią." Inaczej się sprawa ma, gdy student podpisuje oświadczenie, że jest jedynym autorem pracy a w rzeczywistości przedstawił do obrony czyjąś pracę (kupioną np. w serwsie dyplom.com.pl). Jeśli okaże się, że jednak nie jest autorem "swojej" pracy, to uczelnia może zgłosić przestępstwo z artykułu 272 Kodeksu Karnego - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzanie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Oczywiście, Sąd na taką sprawę może zareagować śmiechem, bo sytuacja jest analogiczna do ściągania na maturze, ale precedensu nie było, więc nic nie można powiedzieć definitywnie. Do tej pory uczelnie...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=2108Temat: Ośrodek Nauki Jazdy Tadeusz Radziwanowski Mrągowo
...zdania egzaminu” i podrabiał karty egzaminacyjne o czym napisze później. Od tego momentu policja zaczęła wnikać we wszystko co było związane z kursem. Ale to czy się w tej sprawie odrębne postępowanie z kodeksu karnego. Nadmienię , że sam nie wręczałem korzyści majątkowych właścicielowi żeby nie było nieporozumień . Jako świadek na 1 wezwaniu zostałem poinformowany o próbie wyłudzenia przeze mnie poświadczenia nieprawdy z art. 272 kodeksu karnego przy porozumieniu z innymi osobami ( tzn. lekarzem i egzaminatorem). Tzn. po pierwsze – że wyłudziłem od miejscowego lekarza zaświadczenie lekarskie ; po drugie że składałem swoje podpisy na karcie wyjeżdżonych godzin przy fałszowanych datach przez egzaminatora. 1) Zdobycie zaświadczenia wyglądało tak : Poszedłem do lekarza z oświadczeniem , ze potrzebuje zaświadczenia lekarskiego uprawniającego mnie do...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=11101


Temat: PLAGIAT
...pochodzenia tekstu. Gdy weźmiemy pod uwagę prace magisterskie (lub licencjackie) plagiat nie jest jedynym przestępstwem, którego może dopuścić się jej autor, kopiując fragmenty cudzych utworów. Możliwe jest (w szczególnych przypadkach, gdy naruszenie jest ewidentne i dotyczy znaczących fragmentów tekstu) potraktowanie takiej sytuacji jako "wyłudzenia poświadczenia nieprawdy", tj. przestępstwa uregulowanego w art. 272 Kodeksu karnego. Student wprowadzając komisję egzaminacyjną w błąd co do autorstwa pracy licencjackiej/magisterskiej, wyłudza dyplom, który stwierdza nieprawdziwą okoliczność ukończenia studiów. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3. W wypadku gdy student uzyska dyplom w taki nieuczciwy sposób, a następnie posłuży się nim (np. przedstawi pracodawcy) - może być posądzony o jeszcze jedno przestępstwo opisane w art....
Źródło: forum-wsiz.pl/viewtopic.php?t=184


Temat: Utajniona sesja Rady Miejskiej?
Prezesie, muszę coś ywjaśnić. Jakkolwiek ciekawe są Twe pytania o prawo, to jednak żaden z nas ("prawników forumowych") nie wyda wyroku zamiast sądu. Mogę tylko napisać, że jeśli ktoś podpisuje się za kogoś, popełnia czyn zabroniony polegający na fałszerstwie i jest to oczywiscie czyn zabroniony opisany bodaj w art. 272 kodeksu karnego (nie chce mi się sprawdzać, podaję z pamięci, więc moge się mylić). Równocześnie przypominam o obowiazku wynikającym bodaj z art. 305 czy s06 kodeksu postępwoania karnego statuującego społeczny obowiązek kazdego zawiadomienia właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego ściganego z urzędu. Więc jeśli masz takowe podjerzenia...
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=8394


Temat: Ośrodek Nauki Jazdy Tadeusz Radziwanowski Mrągowo
...nie dają również PODSTAW DO PRZYJECIA, IZ ZASWIADCZENIE O UKONCZENIU SZKOLENIA ZOSTALO WYSTAWIONE PRZEZ Tadeusza R. , kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego kierowców w Mrągowie przed zakończeniem zajęć praktycznych. W związku z czym należy uznać , że w świetle zebranego materiału dowodowego na obecnym etapie postępowania BRAK BYŁO PODSTAW DO WYDANIA PRZEZ FUNKCJONARIUSZA POLICJI POSTANOWIENIA O PRZEDSTAWIENIU ZARZUTU O CZYN Z ART. 272 KODEKSU KARNEGO. Z tego względu zwrócono uwagę Prokuratorowi Rejonowemu Panu Z. Kubasowi w Mrągowie na ZAISTNIAŁE UCHYBIENIE , W TYM CO DO WADLIWIE PRZYJETEJ KWALIFIKACJI prawnej czynu oraz polecono dokonanie dalszych ustaleń w toku prowadzonego postępowania. „
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=11101